ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

pokoje gościnne: (71) 750 75 03 
tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA ERGONOMII WIEKU PODESZŁEGO
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się online
25 maja 2021 r. o godz. 16.00 (wtorek)

Racjonalna farmakoterapia w geriatrii

 

Prof. dr hab. med. Małgorzata Sobieszczańska
Kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

Przewodnicząca
Komisji Ergonomii Wieku Podeszłego
Oddziału PAN we Wrocławiu
Dr hab. n. med. Anna Janocha

Link, pod którym odbędzie się spotkanie Komisji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzM1NzBhZGUtM2VmMi00MjE1LWE1NTktYzIzNmU1NmFkMWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%2261b84f86-9d07-49f2-85c6-efba8de15ed4%22%7d

Pokoje Gościnne

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu

 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!