ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

pokoje gościnne: (71) 750 75 03 
tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA CHEMII I FIZYKI
W BIOLOGII I MEDYCYNIE ODDZIAŁU POLSKIEJ
AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się
20 listopada 2017 r. o godz. 16.00 (poniedziałek)
na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,
ul. Norwida 25, p. 236 (II piętro).

Podczas spotkania zostanie wygłoszony referat

Mechanizm oddziaływania jonów wapnia z dwuwarstwą lipidową

 

Dr Piotr Jurkiewicz
J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry Academy of
Sciences of the Czech Republic

Przewodnicząca Komisji
Chemii i Fizyki w Biologii i Medycynie
Prof. Halina Kleszczyńska

Streszczenie


Aktywność biologiczna wielu jonów soli jest najczęściej regulowana za pomocą białek, które wyewoluowały w sposób zapewniający im odpowiednie powinowactwo do poszczególnych jonów. Specyfika jonów ujawnia się jednak już na niższym i bardziej uniwersalnym poziomie, który często kojarzony jest ze zmianami w uporządkowaniu cząsteczek wody. Pytanie o znaczenie biologiczne tego typu oddziaływań pozostaje otwarte. Nasze badania w ciągu ostatnich lat koncentrowały się na specyficznych oddziaływaniach jonów z modelowymi błonami lipidowymi. Zastosowanie metod fluorescencyjnych, a w szczególności metody relaksacji rozpuszczalnika, w połączeniu z modelowaniem komputerowym pozwoliło scharakteryzować oddziaływania jonów i lipidów na poziomie cząsteczkowym. Na przykładzie wapnia postaram się pokazać złożoność tych oddziaływań, naświetlić problemy metodologiczne, oraz przedstawić możliwe konsekwencje biologiczne uzyskanych przez nas wyników.

Pokoje Gościnne

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu

 
Our website is protected by DMC Firewall!